DJ Nonstop - Vol3 - Khúc giao thừa 2012 - DJ.KhánhR In the mix

Intro : You are not alone – DJ.Kyuubi •::. H * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * . : ~ • * • . •
.::• I’m into you – DJ.Thy toc dai •::. A * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * . : ~ • * • .
.::• Fuck you ( Ver 2 ) – DJ.Chieu98 •::. P * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * • : * * * • * : .
.::• I try Ft Thuoc lao 2012 – DJ.Trung Bopbi •::. P * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * : • . • *
.::• I’m the sexy girl – DJ.Toni •::. Y * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . *
.::• Till the world ends – DJ.Tuan Nhoc •::. N * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * .
.::• Party rock anthem – DJ.Long David •::. E * • • * - . * * . : ~ • * • . • : ** • • * - . * * . : ~ •
.::• Superstar 2012 – DJ.Cuong •::. W * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * . : ~ • * •
.::• Save the world •::. Y * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * . : ~ • * • . • :
.::• Neverland – DJ.Dsmall •::. E * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * . : ~ • * • . • : *
.::• Smooth – DJ.Bin •::. A * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * . : ~ • * • . • : *
.::• Coming home – DJ.PT •::. H * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * . : ~ • * • . • : *
.::• Tinh yeu hoa gio – DJ.Trieu Lador •::. * • • * - . * * . : ~ • * • . • : * * • • * - . * * . : ~ • * • . • : *
[m]http://www10.zippyshare.com/v/32664301/file.html[/m] [/m]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét